Transports

Serveis oferts:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/11/metro_3.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/11/metro_3.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Plaça_de_Catalunya_FGC_2.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Plaça_de_Catalunya_FGC_2.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Terminal_T4_Madrid.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Terminal_T4_Madrid.png

Estacions, Aeroports, Autopistes

Les estacions i aeroports solen ser espais de dimensions considerables i amb una elevada afluència de viatgers. En aquest tipus de recintes és imprescindible aconseguir una correcta comprensió dels missatges d’emergència o avisos a passatgers, la qual cosa exigeix disposar d’uns tractaments acústics eficaços i dissenyar sistemes de megafonia de forma eficient a fi d’assolir els mencionats objectius.

Els sistemes de senyalització dinàmica amb directoris interactius de cerca de comerços en estacions, consultes de sortides i arribades, comunicació de personal en àrees comunes, sistemes de televisió per IP en sales d’espera, despatxos i cafeteries i la integració entre AV & IT permeten dotar aquests espais d’uns serveis d’elevat valor afegit.

En el cas del soroll produït pel trànsit rodat en autopistes i carreteres, cal dissenyar apantallaments acústics adequats per tal de reduir considerablement l’esmentat soroll i, d’aquesta forma, assolir unes millors condicions d’habitabilitat en les zones afectades més properes.