Sistemes audiovisuals

Àmbits d’actuació:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/sist.-av.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/sist.-av.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/AV-3.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/AV-3.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/AV-1.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/AV-1.png

El disseny de sistemes audiovisuals és un dels àmbits d’actuació més destacats d’audioscan. A cada projecte, seleccionem els equips més apropiats, basant-nos exclusivament en raons tècniques i de funcionalitat, sense vincles comercials amb cap marca en concret.

Definim les xarxes d’infraestructures audiovisuals (canalitzacions, cablatge, caixes de connexió i requeriments elèctrics) i l’equipament audiovisual. L’esmentat equipament està format per tots aquells sistemes d’àudio i vídeo que permeten la projecció, captació, processament i distribució als diferents destinataris de tots els senyals de so i les imatges que es generen en un determinat recinte.

L’equipament d’àudio engloba, bàsicament, els següents sistemes: sonorització, cine, conferències, interpretació simultània, intercomunicació, seguiment/avisos i megafonia general d’avisos.

L’equipament de vídeo inclou, fonamentalment, els següents sistemes: projecció, captació i distribució de senyal, monitoratge i videoconferència.