Simulació auditiva virtual (auralització)

Àmbits d’actuació:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/auralizacion-3.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/auralizacion-3.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/auralizacion-2.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/auralizacion-2.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/auralizacion-1.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/auralizacion-1.png

La simulació auditiva virtual permet realitzar l’escolta d’un missatge oral o d’un passatge musical en qualsevol punt d’un recinte de manera virtual, és a dir, abans que s’hagi construït o remodelat. L’escolta es duu a terme mitjançant altaveus o auriculars.

La utilitat fonamental de l’auralització se centra en el disseny acústic d’un recinte, ja que permet comprovar auditivament la qualitat acústica fruit del disseny dut a terme. L’eina constitueix un valuós complement de l’estudi teòric realitzat mitjançant simulació acústica, atès que estalvia l’esforç de comprensió de tecnicismes a les persones no habituades al llenguatge de la disciplina acústica i, a més, facilita la presa de decisions, en alguns casos, de gran repercussió econòmica.

A audioscan disposem d’un sistema propi de simulació auditiva virtual, desenvolupat conjuntament amb la UPC.