Projectes específics

Serveis oferts:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/telescopio.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/telescopio.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/falk-training-centre.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/falk-training-centre.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/DGT_Madrid-2.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/DGT_Madrid-2.png

Existeix gran varietat de treballs acústics que no es poden enquadrar dins els àmbits d’actuació definits. Tots ells s’han agrupat dins aquest àmbit d’actuació denominat “Projectes específics”.

Aquest àmbit engloba una gran quantitat de projectes singulars i de característiques molt diverses. Tot seguit es presenta una relació, a tall d’exemple, d’alguns d’ells:

  • Presentacions multimèdia de solucions acústiques mitjançant simulacions auditives virtuals
  • Disseny acústic de diversos models de butaques per a teatres, auditoris i sales multifuncionals, i mesuraments de les seves característiques d’absorció acústica
  • Estudis acústics de sales d’experimentació, entrenament i control
  • Estudis acústics i electroacústics d’esglésies i catedrals
  • Estudis acústics i/o de sonorització de recintes singulars
  • Estudis per al control del soroll en fàbriques amb maquinària altament sorollosa
  • Disseny acústic de recintes firals
  • Disseny acústic de recintes destinats a la celebració de diferents tipus de festivals musicals