Oficines / Habitatges / Seus corporatives

Serveis oferts:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/11/SingleHome_viviviendas_Aravaca.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/11/SingleHome_viviviendas_Aravaca.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/11/BBVA_Las-Tablas_9710.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/11/BBVA_Las-Tablas_9710.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/BBVA_ChILE_.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/BBVA_ChILE_.png

El confort acústic en aquest tipus d’espais és un tema de gran importància per a la comoditat de tots els seus usuaris. Unes bones condicions acústiques permeten aconseguir un confort adequat i, a més, en el cas d’oficines i seus corporatives, un entorn agradable.

Entre espais d’ús diferenciat, cal assolir un grau d’aïllament acústic adient de manera que es pugui garantir la desitjada privacitat entre els mateixos. El compliment del CTE DB-HR, preceptiu en edificis d’habitatges i oficines, estableix els requeriments mínims d’aïllament acústic entre els diferents espais, que s’han de garantir mitjançant l’elaboració del pertinent estudi acústic.

En oficines i seus corporatives, existeixen instal·lacions amb maquinària sorollosa situada a l’exterior. Totes elles conformen fonts de soroll a controlar per assegurar el compliment de les normatives aplicables, la qual cosa permet l’obtenció de la llicència d’activitat.

En els centres de decisió d’empreses privades i organismes públics, habitualment no es desitja disposar de personal tècnic present en els mateixos. En aquests casos, audioscan dissenya sistemes de control intuïtius i eficients que permeten als usuaris focalitzar el seu interès en el missatge a transmetre, sense preocupar-se per la gestió de l’acte.