Impacte acústic: legalitzacions i llicències

Àmbits d’actuació:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/impacto2.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/impacto2.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/imapcto4.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/imapcto4.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/ciutat-del-basquet.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/ciutat-del-basquet.png

La creixent sensibilitat de la població enfront de la contaminació acústica ha portat als organismes públics a modificar les corresponents normatives i a elevar el nivell d’exigència pel que fa al seu compliment. És per això que, actualment, és imprescindible presentar un projecte d’impacte acústic per obtenir la llicència d’inici d’una activitat.

A audioscan som plenament coneixedors d’aquesta problemàtica i posem els nostres coneixements i experiència a disposició del client a fi de plantejar solucions efectives que garanteixin el compliment de l’ordenança vigent en matèria de soroll i vibracions, i possibilitin l’obtenció de l’esmentada llicència d’inici d’activitat.

Aquestes solucions queden recollides en un projecte tècnic, degudament visat pel corresponent Col·legi Professional.