Hotel El Corsario, Eivissa

Al projecte de rehabilitació de l’Hotel El Corsario Eivissa, audioscan  va elaborar els estudis “d’aïllament acústic” i “condicionament acústic interior” necessaris per tal d’assolir el màxim confort a totes les seves instal·lacions

https://www.imacgestion.com/proyectos/corsario/