Estudis de gravació, ràdio i TV

Serveis oferts:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/tv3.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/tv3.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/TV3-2.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/TV3-2.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/Estudi-RAC1.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/Estudi-RAC1.png

Les condicions acústiques d’aquest tipus d’espais són extremadament exigents degut als usos a què estan destinats. Per tant, és preceptiu realitzar un conjunt d’estudis acústics encaminats a garantir la consecució d’uns objectius prèviament establerts a fi i efecte de poder dur a terme les activitats previstes a plena satisfacció dels usuaris.

En cada cas, cal efectuar un disseny acústic interior òptim, així com escollir de forma adequada el volum, la superfície i les proporcions per tal d’evitar anomalies acústiques d’origen geomètric, com ara l’aparició de coloracions del so.

És igualment imperatiu garantir uns nivells elevats d’aïllament acústic, tant a soroll aeri com estructural, així com definir solucions eficaces per controlar els nivells de soroll i vibracions produïts per les instal·lacions.

Un altre aspecte a tenir en compte, principalment en les sales de control dels estudis de gravació, és la presència de difusors acústics que assegurin una impressió espacial del so excel·lent, tant per als tècnics com per als possibles clients presents en els estudis durant les sessions de gravació.