Espais Culturals

Serveis oferts:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Huesca_P_Congresos-1.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Huesca_P_Congresos-1.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/makkah-clock-tower_2.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/makkah-clock-tower_2.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Caixaforum-001.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Caixaforum-001.png

Palaus de Congressos, Sales d’actes, Centres Culturals, Centres Cívics, Sales Polivalents, Biblioteques i Museus

Els espais culturals han de disposar de solucions acústiques de disseny específic, així com de sistemes audiovisuals d’alta tecnologia que permetin a l’audiència gaudir plenament dels esdeveniments que hi tinguin lloc, com a resultat d’una qualitat acústica excel·lent i una experiència audiovisual completa.

En aquest tipus d’espais resulta imprescindible aconseguir unes condicions acústiques òptimes, controlar eficaçment el soroll i les vibracions produïts per les instal·lacions previstes i garantir el compliment de la legislació existent pel que fa a nivells màxims del soroll produït per l’activitat i/o les instal·lacions.

Al mateix temps, els sistemes audiovisuals juguen un paper determinant des del punt de vista de la funcionalitat dels espais. És, per tant, preceptiu dur a terme un projecte executiu dels dits sistemes que garanteixi unes prestacions òptimes i una màxima eficiència en l’operació dels mateixos.