Disseny acústic de recintes

Àmbits d’actuació:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/palau-arts-apaisada.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/palau-arts-apaisada.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/palau-arts-valencia.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/palau-arts-valencia.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/auditori-girona.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2017/03/auditori-girona.png

Sabem que l’èxit o el fracàs d’un nou teatre, auditori, palau de congressos o espai multifuncional depèn en part del seu comportament acústic.

Definim les formes més adequades i triem els revestiments interiors més apropiats per a cada recinte, amb l’objectiu de garantir unes condicions acústiques òptimes, segons l’ús previst.

Amb aquesta finalitat, a audioscan, apliquem la nostra sòlida formació en acústica arquitectònica, el coneixement exhaustiu de les propietats acústiques dels materials i una dilatada experiència, fent ús tant de paquets de software propis com de programes de simulació adquirits i establerts com a referents internacionals.