Arts escèniques

Serveis oferts:

http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Atlantida_Vic.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Atlantida_Vic.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/CDN_ValleInclan.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/CDN_ValleInclan.png
http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Auditori_Girona.png http://audioscan.es/wp-content/uploads/2016/12/Auditori_Girona.png

Teatres i Auditoris

L’èxit d’un teatre o d’un auditori depèn, en gran part, de l’assoliment d’unes condicions acústiques òptimes. Cal estudiar la volumetria, la geometria i els acabats per aconseguir les millors condicions acústiques en funció dels usos als quals es destini cada sala.

D’altra banda, en un teatre o auditori és fonamental aconseguir un aïllament acústic mínim de manera que les sales no es vegin afectades per sorolls aliens a la seva pròpia activitat. Al mateix temps, cal minimitzar els nivells de soroll i vibracions de les instal·lacions per evitar les molèsties ocasionades per elles mateixes a tots els usuaris del recinte, així com complir la normativa vigent en els edificis veïns en matèria de contaminació acústica.

Finalment, els teatres i auditoris han d’equipar-se amb sistemes audiovisuals d’altes prestacions per garantir una experiència satisfactòria a un públic exigent, àvid de noves sensacions.